Остаци турског купатила - хамама Виртуелнa турa: Хамам1


Остаци турског купатила - хамама

налазе  се  у  непосредној  близини  уласка  у  Тврђаву  Бач.  Представља  вредно  и  ретко  сведочанство  о  157 година  османске  доминације  на  простору  Бачке. Хамам  је  изграђен након  1578.  године,  а  свакако  пре  1665,  када  га  је  приликом  посете Бача забележио Евлија Челеби.

Реч је о мањем једноструком купатилу. У  предњем  делу  се  налазе  остаци  просторије  издуженог  правоугаоног  облика (капалук) која је служила за припрему и одмор након купања. Из ове просторије улазило се у просторије за купање (халватe), једну већу, приближно квадратне  основе,  некада  наткривену  куполом  и  мању  правоугаоне  основе  са  нишама,  која  има  остатке  полуобличастог  свода.  У  задњем делу налазила се просторија за грејање воде (хазна) и резервоар за хладну воду (теразије).

На самом објекту сачувани су бројни подацио  функционисању  купатила:  цеви  за  развод  топле  и  хладне  воде,  места чесми,  вентилациони  канали  у  зидовима,  као  и  остаци  система  подног грејања:  опеком  зидани  ступци  (хипокаусти)  који  су  носили  под  од  камених плоча и омогућавали струјање врућег ваздуха, место ложишта. Сачуване  зидане  структуре  и  елементи  јасно  сведоче  о  овом  неизоставном  садржају  насеља  оријенталног  типа,  за  чију  би  се  презентацију морала урадити додатна истраживања.