Низ кућа


Низ кућа

    
Простор некадашњег подграђа средином 18. века подељен је на 36 парцела, на којима су подигнуте куће са економским објектима и баштама у наставку. Већина ових кућа још увек има сачувану првобитну основу, али је бројним интервенцијама знатно умањена вредност овом традиционалном градитељству. Ипак, амбијентална вредност целине са низовима кућа уз Улицу бачке тврђаве која одише старим временима и поглед са последње етаже Донжон куле на кровове као пету фасаду, доприносе укупном утиску јединствености прожимања традиционалног и средњовековног градитељства. (текст С. Вујовић / књига)