Калварија


Калварија

Калварија је изграђена 1842. године. Ради се о 14 наткривених зиданих стубова са нишама (постаје Крижног пута са представом Христовог страдања) распоређених у два реда на покренутом терену, који воде ка капели полукружне основе, постављеној на највишој коти терена. На горњем платоу капеле, који служи и као видиковац, постављена су три дрвена крста. На овом простору југозападно од капеле налазе се дубоко укопане, опеком зидане средњовековне житне јаме, кружне основе. Простор „Шиљка“ и калварија су зона у којој долази до сусрета са историјским простором некадашњег средњовековног града.

Извор текста ПЗЗЗСК