Основа самостана, са хронологијом изградње и пресеком, легенда