Хамам у Бачу, остаци пандантифа на које се ослањала купола