Хамам у Бачу, основа и пресек са подацима добијеним током археолошких ископавања