Утврђени замак


Утврђени замак

Утврђени  замак има  облик  неправилног петоугаоника,  на  чијим  се  угловима  налазе  истурене  одбрамбене  куле, међусобно  повезане  бедемом  од  опеке.  Куле  су  различитих  облика  и димензија.  Три  угаоне  куле  имају  кружну  основу  и  отворене  су  према унутрашњем простору, док су северозападна и кула са улазном капијом четвороугаоне  основе.  Источни  и  североисточни  део  утврђеног  замка био  је  посебно  брањен.  Овде  се  налази  једина  слободностојећа,  Донжон  кула,  као  и  резиденцијална  стамбена  и  палата  витезова,  бунар  и цистерна, који су данас сачувани само у виду архитектонско-археолошких  остатака.  Унутар  дворишта,  налазили  су  се  наслоњени  на  бедеме објекти различитих намена: за смештај војне посаде, послуге, животиња, складиштење и припрему хране и сл. Одбрамбени систем карактеришу инсталације фортификационих препрека, какве су грађене у предренесансној Италији и Средњој Европи, где се артиљерија увелико почела уводити у ватрени систем градских комуна (барбакан са кулом капијом, палисаде, угаоне куле и сл.). Ипак, и поред утицаја италијанске ренесансе, сачувани облици и кључни архитектонски елементи носе карактеристике касне готике и дух средњовековног градитељства.

(текст С. Вујовић / књига)