Оков за корице књиге


Оков за корице књиге. Бронза, ливење, урезивање. Облика је делтоида, украшен вегетабилним и геометријским мотивима. У углу је љиљан. Стопа за ослањање пречника 15 мм. Димензије 80 х 63 х 0,5 мм. Ти 57/03. 15. век. Бач,Тврђава. Музеј Војводине Нови Сад.

3D Moдел