Пећњак - фрагментована представа анђела

Пећњак, фрагмент, фрагментована представа анђела. Видљив део крила, лице округло, коса у коврџама. Црвенкасто печена земља, бело, светлобраон и бран, светлоплаво и плаво, и тамнозелено глеђосан. Димензије 160 х 90 мм. Ти 49/04. Бач, Тврђава  Бач. Музеј Војводине Нови Сад.