Свећњак

Свећњак, бронза, ливење, усадник за свећу. Споља облика шестостране пирамиде, унутрашњост купаста. Са две стране подужна правоугаона и кружна перфорација. Висина 42 мм, споља 23 мм, унутрашњи пречник 20 мм. 15. век. AS 885 в. Бач,Тврђава Бач. Музеј Војводине Нови Сад.